دیو فارغ از دلبر

The Disengaged Div

ناموجود
وی ساطور بر دلِ خویش فرو کرد و از آن پس شد فارغ و آمن.
خانه دسته بندی ها سبد خرید جستجو ورود