دیو دلبر ذلیل

The Henpecked Div

ناموجود
وی در محضر دلبر حقارت و مرارت بسیار کشید، لیکن از وقتی به عبارت «تو کافی هستی» برخورد متحول گشت، شغل پنبه‌زنی را برگزید و داعیه‌دار حمایت از حقوق دیوان و خشونت خانگی علیه ایشان شد. وی در حال حاضر 99 کا فالوور دارد.
خانه دسته بندی ها سبد خرید جستجو ورود