دیو در حسرت دلبر

The Loser Div

ناموجود
سینۀ وی محل اصابت دستِ رد همه دلبران عالم بود. یک روز تصمیم گرفت برود شاخ بشود. این شد که اول رفت سر تا پایش را تتو نمود، بعد رفت مسلط شد به اصول کافی و برگشت تا شاید در هیبت دیوباریستا مورد عنایت دلبران قرار گیرد. وی کماکان در حسرت دلبر به سر می‌برد، حتی با وجود تیندر.

دیونوش نوعی لیوان دمنوش سرامیکی است

خانه دسته بندی ها سبد خرید جستجو ورود